Instalace PHP 7.4-mcrypt

V instalaci PHP 7.4 už není obsažen balík php7.4-mcrypt. Postup pro instalaci tohoto balíku je následující.

Nainstalujeme vývojový balík PHP pomocí příkazu

 sudo apt install php7.4-dev 

Nainstalujeme nástroje pro sestavení pomocí příkazu

 sudo apt -y install gcc make autoconf libc-dev pkg-config 

Nainstalujte vývojový balíček MCrypt pomocí příkazu

 sudo apt-get -y install libmcrypt-dev 

Nainstalujte nejnovější verzi MCrypt pomocí uvedeného příkazu, kde za verzi dosadíme poslední stabilní verzi. Tu zjistíme zde.

 sudo pecl install mcrypt-1.0.3 

Po dokončení instalace bychom měli obdržet tuto informaci

Build process completed successfully
Installing '/usr/lib/php/20190902/mcrypt.so'
install ok: channel://pecl.php.net/mcrypt-1.0.3
configuration option "php_ini" is not set to php.ini location
You should add "extension=mcrypt.so" to php.ini 

Nyní provedeme konfiguraci souboru php.ini pomocí příkazů

sudo bash -c "echo extension=/usr/lib/php/20190902/mcrypt.so > /etc/php/7.4/cli/conf.d/mcrypt.ini"

sudo bash -c "echo extension=/usr/lib/php/20190902/mcrypt.so > /etc/php/7.4/apache2/conf.d/mcrypt.ini" 

A nakonec otestujeme instalaci balíku MCrypt

 php -i | grep "mcrypt" 

Měli bychom dostat následující výpis

/etc/php/7.4/cli/conf.d/mcrypt.ini
Registered Stream Filters => zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*, mcrypt.*, mdecrypt.*
mcrypt
mcrypt support => enabled
mcrypt_filter support => enabled
mcrypt.algorithms_dir => no value => no value
mcrypt.modes_dir => no value => no value 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.