Archiv rubriky: Databáze

Migrace WordPress

Pro migraci webu založeného na WordPressu používám plugin Duplicator. Plugin umožňuje přesunutí webu mezi doménami nebo z lokalního serveru na produkční server bez nutnosti instalovat na cílovém serveru Wordpres. Jedinou podmínkou použití pluginu je mít připravenou databázi. Instalace pluginu Nejprve nainstalujeme plugin Duplicator a aktivujeme jej Vytvoření balíčku Jdeme do menu a vybereme Duplicator >> … Pokračování textu Migrace WordPress

Připojení k LocalDb

Pro připojení k LocalDb od Microsoftu, použijeme SSMS (Sql Server Management Studio). Předpokladem je, že máme nainstalováno LocalDb a SSMS. Ověření instalace LocalDb provedeme z příkazového řádku, kde zadáme příkaz: SqlLocalDb info Ve výpisu pod položkou Name vidíme pojmenování instance LocalDb (mssqllocaldb). Pokud nám zadaný příkaz vyhodí chybu, nemáme nainstalováno a proto si stáhneme instalační balíček … Pokračování textu Připojení k LocalDb

CSV connection

DBAVER – universální DB prohlížeč Tento universální databázový prohlížeč umožňuje mít několik databázových připojení k různým databázovým systémům a umožňuje importovat a exportovat data mezi těmito systémy. V současné době jeho vývoj neustále pokračuje a jsou k dispozici pravidelné aktualizace. Aktuální verze ke stažení je zde. Nastavení připojení k CSV souborům Toto připojení je funkční … Pokračování textu CSV connection

Upgrade PostgreSql

Postup aktualizace Postgresql zálohujeme všechno pg_dumpall > outputfile nainstalujeme Postgres ve verzi 10 apt-get install postgresql-10 zobrazíme si, co nám běží pg_lsclusters zastavíme cluster verze 10 pg_dropcluster 10 main –stop zastavíme všechny procesy a služby systemctl stop postgresql provedeme aktualizaci z 9.6 na 10 pg_upgradecluster -m upgrade 9.6 main zabrazíme si, co nám běží pg_lsclusters … Pokračování textu Upgrade PostgreSql

PostgreSql – zálohování

zálohování databáze zálohujeme příkazem pg_dump pg_dump -U postgres -w database_name > /path/to/database_dump.sql -U postgres  uživatelské jméno pro připojení k databázi -w heslo uživatele ze souboru .pgpass database_name název zálohované databáze /path/to/database cesta a název souboru se zálohou databáze vytvoření souboru s heslem abychom nemuseli zadávat heslo pro přístup k databázi, vytvoříme soubor .pgpass s uživatelským … Pokračování textu PostgreSql – zálohování

GUI PostgreSql

phpPgAdmin Správu databáze PostgreSql můžeme dělat pomocí webového rozhraní phpPgAdmin Instalujeme phpPgAdmina apt-get -y install phppgadmin upravíme konfiguraci phpPgAdmina pro Apache nano /etc/apache2/conf-available/phppgadmin.conf kde zakomentujeme řádek Require local a doplníme řádek Allow From all # Only allow connecetions from localhost: # Require local Allow From all Provedeme konfiguraci phpPgAdmina nano /etc/phppgadmin/config.inc.php kde změníme true na false … Pokračování textu GUI PostgreSql

Instalace MariaDb

Instalace databáze MariaDb Nainstalujeme MariaDb server apt-get -y install mariadb-server mariadb-client a zároveň instalujeme rozšíření pro PHP7 apt-get -y install php7.0-mysql a spustíme konfiguraci databáze mysql_secure_installation Odpovědi na otázky: Enter current password for root (enter for none): <– stiskněte Enter Set root password? [Y/n] <– y New password: <– zadání nového hesla Re-enter new password: <– opakování hesla … Pokračování textu Instalace MariaDb

PostgreSql

Instalace PostgreSql Instalace PostreSql Vytvoříme soubor se zdroji pro instalaci echo ‘deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ xenial-pgdg main’ > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list přepneme se do složky root cd /root získáme klíč pro ověření zdrojů wget https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc a přidáme ho do apt apt-key add ACCC4CF8.asc aktualizujeme apt apt-get update a instalujeme PostgreSql podle dostupné verze apt-get -y install postgresql-9.6 postgresql-client-9.6 postgresql-contrib-9.6 … Pokračování textu PostgreSql

Bareos 16.2

Instalace Bareos 16.2 na Ubuntu 16.04.1 Nápovědu k programu Bareos najdeme na této adrese. Zdroje pro instalaci Bareos jsou ke stažení zde. Předpoklad instalace je nainstalovaný Ubuntu server 16.04.1 s web serverem Apache, PHP 7 a databáze MariaDb verze 10.1. nebo Postgresql 9.6. Verzi Bareos 16.2 popisuji z toho důvodu, protože je již dostupná pro Ubuntu … Pokračování textu Bareos 16.2