Archiv rubriky: Databáze

Přístup k SqlLocalDb

Nemohl jsem se připojit k lokání instanci SqlLocalDb. pořád mi to hlásilo špatné přihlašovací údaje a další chyby s tím spojené. Nokonec jsem si uvědomil, že jsem PC převedl z jedné domény do druhé a tím došlo k výrazné změně pro přihlášení k lokální instanci. Lokální instance totiž při svém prvním spuštění nastaví do master … Pokračování textu Přístup k SqlLocalDb

Migrace WordPress

Pro migraci webu založeného na WordPressu používám plugin Duplicator. Plugin umožňuje přesunutí webu mezi doménami nebo z lokalního serveru na produkční server bez nutnosti instalovat na cílovém serveru Wordpres. Jedinou podmínkou použití pluginu je mít připravenou databázi. Instalace pluginu Nejprve nainstalujeme plugin Duplicator a aktivujeme jej Vytvoření balíčku Jdeme do menu a vybereme Duplicator >> … Pokračování textu Migrace WordPress

Připojení k LocalDb

Pro připojení k LocalDb od Microsoftu, použijeme SSMS (Sql Server Management Studio). Předpokladem je, že máme nainstalováno LocalDb a SSMS. Ověření instalace LocalDb provedeme z příkazového řádku, kde zadáme příkaz: SqlLocalDb info Ve výpisu pod položkou Name vidíme pojmenování instance LocalDb (mssqllocaldb). Pokud nám zadaný příkaz vyhodí chybu, nemáme nainstalováno a proto si stáhneme instalační balíček … Pokračování textu Připojení k LocalDb

CSV connection

DBAVER – universální DB prohlížeč Tento universální databázový prohlížeč umožňuje mít několik databázových připojení k různým databázovým systémům a umožňuje importovat a exportovat data mezi těmito systémy. V současné době jeho vývoj neustále pokračuje a jsou k dispozici pravidelné aktualizace. Aktuální verze ke stažení je zde. Nastavení připojení k CSV souborům Toto připojení je funkční … Pokračování textu CSV connection

Upgrade PostgreSql

Postup aktualizace Postgresql Před aktualizací si pro jistotu provedeme zálohu všech databází Upravíme zdroje pro instalaci Postgrsql Zobrazíme si instalované verze Postgresql zadáním příkazu Zobrazíme si běžící clustery Postgresql zadáním příkazu Zastavíme nejnovější Postgresql cluster zadáním příkazu Provedeme aktualizaci z nižší verze na aktuální verzi (v tomto případě z verze 9.6 na verzi 13) Zobrazíme … Pokračování textu Upgrade PostgreSql

PostgreSql – zálohování

zálohování databáze zálohujeme příkazem pg_dump pg_dump -U postgres -w database_name > /path/to/database_dump.sql -U postgres  uživatelské jméno pro připojení k databázi -w heslo uživatele ze souboru .pgpass database_name název zálohované databáze /path/to/database cesta a název souboru se zálohou databáze vytvoření souboru s heslem abychom nemuseli zadávat heslo pro přístup k databázi, vytvoříme soubor .pgpass s uživatelským … Pokračování textu PostgreSql – zálohování

GUI PostgreSql

phpPgAdmin Správu databáze PostgreSql můžeme dělat pomocí webového rozhraní phpPgAdmin Instalujeme phpPgAdmina apt-get -y install phppgadmin upravíme konfiguraci phpPgAdmina pro Apache nano /etc/apache2/conf-available/phppgadmin.conf kde zakomentujeme řádek Require local a doplníme řádek Allow From all # Only allow connecetions from localhost: # Require local Allow From all Provedeme konfiguraci phpPgAdmina nano /etc/phppgadmin/config.inc.php kde změníme true na false … Pokračování textu GUI PostgreSql

Instalace MariaDb

Instalace databáze MariaDb Nainstalujeme MariaDb server apt-get -y install mariadb-server mariadb-client a zároveň instalujeme rozšíření pro PHP7 apt-get -y install php7.0-mysql a spustíme konfiguraci databáze mysql_secure_installation Odpovědi na otázky: Enter current password for root (enter for none): <– stiskněte Enter Set root password? [Y/n] <– y New password: <– zadání nového hesla Re-enter new password: <– opakování hesla … Pokračování textu Instalace MariaDb

PostgreSql

Instalace PostgreSql Instalace PostreSql Vytvoříme soubor se zdroji pro instalaci echo ‘deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ xenial-pgdg main’ > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list přepneme se do složky root cd /root získáme klíč pro ověření zdrojů wget https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc a přidáme ho do apt apt-key add ACCC4CF8.asc aktualizujeme apt apt-get update a instalujeme PostgreSql podle dostupné verze apt-get -y install postgresql-9.6 postgresql-client-9.6 postgresql-contrib-9.6 … Pokračování textu PostgreSql