Ubuntu 16.04 LAMP server

Instalace serveru

Instalace Ubuntu serveru je přímočará a pokud nepožadujeme zvláštní nastavení, jako je dělení disků a podobně, tak je bez problémů. Co se týká disků, tak instaluji na disk vytvořený v VMware ESXi 6.0 a používám ho celý a nastavuji LVM. Instaluji v češtině a instaluji pouze základní nástroje a SSH. Ostatní nainstaluji dodatečně. Po restartu provedu aktualizací zdrojů
apt-get update
a případně upgrade
apt-get upgrade 

Instalujeme Apache 2.4 a PHP 7

apt-get -y install apache2
apt-get -y install php7.0 libapache2-mod-php7.0
a restartujeme Apache
systemctl restart apache2
vytvoříme soubor pro kontrolu instalace PHP
nano /var/www/html/info.php
a zadáme tento text – PHP kód funkce phpInfo()

<?php
phpinfo();
?>

Kontrola funkčnosti web serveru v prohlížeči
http://ip-adresa-serveru/info.php
doinstalujeme další knihovny pro PHP
apt-get -y install php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache  php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext
opět restartujeme Apache
systemctl restart apache2
instalujeme APCu PHP cache, která ukládá do mezipaměti mezikód PHP a urychluje tak běh PHP.
apt-get -y install php-apcu
a opět restartujeme Apache
systemctl restart apache2

Instalace databáze

Jako databázi můžeme použít MySql eventuálně modernější MariaDb, nebo můžeme sáhnout po PostgreSql.

Instalace ladících nástrojů

Pro vývoj používám NetBeans a pro ladění PHP používám Xdebug

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.