Xdebug

Xdebug je prostředek pro ladění php skriptů. Jelikož používám vývojové prostředí NetBeans a tam je Xdebug výchozím programem pro ladění, tak popíšu jeho základní nastavení pro toto prostředí.

Instalace

Po instalaci LAMP serveru a PHP 7.0 doinstalujeme balík php7.0-dev
apt-get install -y php7.0-dev
a zkontrolujeme, zda nám funguje phpize
phpize -v
měl by nám vypsat tyto informace

Configuring for:
PHP Api Version:    20151012
Zend Module Api No:   20151012
Zend Extension Api No: 320151012

Pokud máme vytvořen soubor info.php pro výpis nastavení PHP na serveru, zobrazíme tento výpis v prohlížeči a celý ho zkopírujeme. V prohlížeči přejdeme na stránku Xdebug Wizard, která nám zkontroluje náš výpis konfigurace PHP a vypíše postup pro instalaci Xdebug. Postup má několik kroků. Já zde u čísla verze uvádím na konci “x”, při aplikaci postupu si “x” nahradíme aktuálním číslem verze:

 1. pro stažení poslední verze Xdebug se přepneme do složky root
  cd /root
  a stáhneme poslední verzi Xdebug
  wget http://xdebug.org/files/xdebug-2.4.x.tgz
 2. staženou verzi rozbalíme
  tar -xvzf xdebug-2.4.x.tgz
 3. přepneme se do složky s Xdebug
  cd xdebug-2.4.x
 4. spustíme phpize zadáním
  phpize
 5. spustíme konfiguraci zadáním
  ./configure
 6. spustíme kompilaci zadáním
  make
 7. zkompilovaný Xdebug zkopírujeme zadáním
  cp modules/xdebug.so /usr/lib/php/20151012
 8. pokud máme nainstalovanou starší verzi Xdebug, editujeme konfiguraci Xdebug v souboru /etc/php/7.0/mods-available/xdebug.ini
  nano /etc/php/7.0/mods-available/xdebug.ini
  kde zakomentujeme původní řádek a přidáme následující řádky

  # pokud je přítomen, tento řádek zakomentujeme
  # zend_extension=xdebug.so
  
  # cesta ke zkopírovanému souboru
  zend_extension = /usr/lib/php/20151012/xdebug.so
  
  # nastavíme idkey stejné jako v NetBeans
  xdebug.idekey=netbeans-xdebug
  
  # zapneme vzdálené ladění
  xdebug.remote_enable=on
  
  # nastavíme port pro komunikaci
  xdebug.remote_port=9000
  
  # nastavíme IP adresu počítače s NetBeans
  xdebug.remote_host=192.168.1.2
  
 9. pokud jsme ještě neměli nainstalovaný Xdebug, konfigurujeme přímo nastavení PHP v souboru /etc/php/7.0/apache2/php.ini zadáním
  nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini
  a doplníme konfiguraci pro vzdálené ladění viz výše
 10. nakonec restartujeme Apache server zadáním
  systemctl restart apache2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.