Net View

Při spuštění příkazu net view na Win 10 vyhodí chybu 1231. Verze Windows 1909, build 18363.778

Příčina

Příčina spočívá ve špatně nastaveném protokolu SMB

Oprava

Opravu lze provést dvěma způsoby

Postup 1

  • přes Programy a funkce vybrat Zapnout nebo vypnout funkce Windows
  • najít Podpora pro protokol sdílení souborů SMB
  • V případě, že není vybrána žádná volba, označíme Automatické odebrání protokolu SMB a Klient SMB
  • V případě, že jsou vybrány jiné volby, odebereme je a provedeme restart PC a v dalším kroku opakujeme postup pro zapnutí funkce SMB

Postup 2

  • spustíme PowerShell jako Administrátor
  • abychom zjistili, v jakém stavu SMB protokol je, zadáme příkaz Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName “SMB1Protocol”
  • pro povolení protokolu SMB zadáme příkaz Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName “SMB1Protocol” -All
  • pro zákaz protokolu SMB zadáme příkaz Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName “SMB1Protocol”

Postup 3

najdeme zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.